ÜRÜNLERİMİZ

Kapalı ve Açık ( imbisat )Genleşme Tankları

  • Ürün Kodu 012
  • Fiyat Fiyat İsteyin

Kapalı ve Açık Genleşme ( İMBİSAT ) Tankları

Isıtma sistemlerinde kapalı genleşme ( imbisat ) tankı degiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tanklarının ısıtma sistemlerindeki ana işlevi, ısıtma sistemlerinde sıcaklığın değişimine bağlı olarak değişen su hacmini dengeleyebilmektir. Örnek olarak suyun 0°C’deki yoğunluğu 0,9998 kg/dm3 iken 100°C’deki yoğunluğu 0,9583 kg/dm3 ‘tür. Bu, herhangi bir miktarda suyun sıcaklığının 0°C’den 100°C’ye kadar ısıtıldığında, hacminin yaklaşık %4 arttığını ifade eder. Bu sebepten ısıtma sisteminde bu değişikliği dengelemeye yarayacak bir sistem tahsis edilmelidir. Bu sisteme kontrollu genleşme sistemi denir. Genleşme ( imbisat ) tankının olmaması durumunda, su sıcaklığındaki birkaç °C‘lık artış, su basıncında çok büyük bir artışa sebep olur. Suyun sıkıştırılabilme özelliği az olduğundan basınçtaki bu artış sistemin en zayıf noktalarında hasarlara neden olabilecektir.

Free Download PDF User Manual for Life Fitness SL65 Home Exercise Equipment side effects of winstrol gym universo fitness – prices, hours and calendar

Değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme( imbisat ) tanklarının su basınçlandırma sistemlerindeki ana işlevi, sistemde oluşabilecek fazla basıncı absorbe etmek ve gerektiğinde oluşan bu enerji potaniyelini sisteme geri vermektir. Tank bu işlevini içindeki önceden  asınçlandırılmış gaz (hava-azot) ve değişen sistem basıncı, hacmini değiştirerek dengeleyen membran sayesinde yerine getirir. Tankın iç çeperi ile membranın dış yüzeyi arasında kalan gaz, basıncı sabit tutar ve bu sabit dış basınca göre membran genişleyip büzüşerek sistemdeki istenmeyen basınç değişimlerini absorbe eder.

  • Hidrofor sistemlerinde pompa şalt sayısını azaltarak, pompa ömrünü uzatır, enerji tasarrufu sağlar.
  • Tesisatta olabilecek ani basınç değişimlerini absorbe eder.
  • Sistemde oksidasyondan kaynaklanan korozyon etkisini azaltır.
  • Tesisatın ve kazanın kullanım ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır.
  • Isıtma tesisatlarında buharlaşmadan kaynaklanan su kaybını engeller.