ÜRÜNLERİMİZ

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler

  • Ürün Kodu 002
  • Fiyat Fiyat İsteyin

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler

Günümüzde merkezi ısıtma sistemlerinde enerji ekonomisi giderek artan bir önem kazanmıştır. Tüm Avrupa’da ve Türkiye’de yeni yönetmelik ve standartlar ile tüketiciler daha verimli sistemler kullanmaları konusunda bilinçlendirilmektedir.

 

Kaskad sistemler, her türlü ısıtma ihtiyacına teknik olarak cevap verebilecek, esnek merkezi ısıtma çözümleri sunmaktadır. Sistemin tasarımında kapasite, esneklik ve kumanda seçeneklerinin yanı sıra enerji ekonomisi de bu tür sistemlerin önemli odak noktalarından birisidir.

 

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar %110 verime ulaşmaktadır. Eşanjör borularının özel iç yapısı sayesinde yüksek ısı transferi gerçekleştirilerek, küçük boyutlarda 98kW kapasite sağlanmaktadır. Eşanjörün sarmal içyapısı suyun akışını türbülansa çevirerek eşanjörde gerçekleşen ısı transfer miktarını artırırken bu akış tipi sayesinde kalsitleşme de önemli ölçüde azaltılır. Eşanjör borularının etrafı yanma odasından eşanjöre ısı transfer yüzeyini artırmak üzere 15 mm derinliğinde kanatçıklar ile sarılmıştır.

 

Al-Si eşanjör alaşımı, çok iyi ısı iletimi sayesinde hızlı sıcaklık artışı ve sıcaklık dalgalanmalarını kolayca kompanse edebilmenin yanında yoğuşma suyunun daha nötr olmasına olanak sağlamaktadır.

 

Eşanjör üzerindeki plazma polimerizasyon kaplaması yüksek kimyasal dirence sahiptir. Koruyucu bir tabaka oluşturularak, eşanjör yüzeyinde alüminyum oksitlerin oluşması önlenir. Bu sayede, hem cihazın ömrü hem de bakım aralıkları uzar. Ayrıca bakım, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Eşanjör temizliği sadece su ile sağlanabilir. Kazan içindeki tüm komponentlere önden ulaşım mümkün olduğu için tamir ve bakım da kolaylaşmıştır.

 

Modülasyonlu pompa kontrolü, kazan kumanda paneli üzerinden yapılabilir. Bu durumda, pompa debisi kazanın azalan kapasitesi ile birlikte azaltılmaktadır. Böylece hidrolik denge kabı ile birlikte işletimde dönüş sıcaklığının yükselmesi önlenir. Sonuç olarak, kapasiteye uygun debi ile çalışma sayesinde yakıt ve elektrik tüketiminde azalma sağlanır.

 

Konvansiyonel sistemlere göre, çok düşük baca gazı sıcaklıkları sayesinde baca kayıpları da düşük olmaktadır. Örneğin; Konvansiyonel kazanlarda baca gazı sıcaklıkları tam yükte ve 80/60°C işletimde 160°C mertebesinde iken duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda bu değer 75°C’ye kadar düşmektedir.

 

Kaskad sistemlerin az yer kaplaması, kazanların duvara ya da bir askıya sırt sırta ve yan yana montaj yapılabildiğinden yer sorunu olan kazan dairelerinde avantaj sağlarlar. Kazanların, küçük boyutları olması ve düşük ağırlıkları sayesinde taşınması, montajı ve bakımları kolaydır.

 

Merkezi bir kazan dairesinde yer tipi kazan seçimi yapıldığında, yedekleme yapabilmek için hesaplanan kazan kapasitesinin üzerinde kapasiteye sahip, bir kazan grubu seçilir. Kaskad sistemlerde her bir kazan, sistemdeki diğer kazanları yedeklediğinden ekstra kapasiteye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir kazanın arızalanması durumunda ise örneğin; 1.000 kW toplam kapasitenin 100 kW’ı sistemden geçici süre ile ayrılarak, problem giderilebilir. Bu sayede, ilk yatırım maliyetinde ciddi bir azalma sağlanabilir.

Kaskad kumanda panelleri, kaskad sistemdeki kazanları eşit şekilde yaşlandırma mantığı ile çalıştırır. Buna göre, her 100 brülör çalışma saati tamamlandığında sistemde kazanların devreye girme sırası değiştirilmektedir. Kazanların kurulumu ve projelendirmesi açısından karşılaştırıldığında yer tipi kazanlarda kullanılması gereken emniyet ekipmanlarına, duvar tipi kaskad sistemlerde gerek olmadığından, maliyet açısından avantaj sağlanmaktadır. Kumanda paneli ile her bir ısıtma devresi dış hava sıcaklığına bağlı olarak, oda sıcaklığının etkisi ile çalışabilir. Dış hava sıcaklığına bağlı, kazan çıkış suyu sıcaklığını belirleyen ısıtma eğrileri kumanda paneli ile çizilir ve sistem bu eğrilere göre çalışır. Bu özellik ile ihtiyaç duyulandan fazla ısı üretilmesi önlenir. Sistemde, istenilen oda sıcaklığının hassas kontrolü ve kazanın modülasyonu ve yakıt tasarrufu mümkündür. Karışımlı ya da karışımsız her bir ısıtma devresinin pompa ve üç yollu van kontrolleri ayrı ayrı modüller ile sağlanır. Kullanım suyu, ısıtması için boyler ya da eşanjör-akümülasyon tankı işletimi mümkündür. Kullanım suyu ısıtmasının yapıldığı sistemlerde, kullanım suyu önceliği ya da kısmi önceliği ile konfor işletimi ayarlanabilir.

Kaskad Sistemler Nasıl Çalışır?

Tüm kazanlar kendi brülör, pompa ve kumanda ünitesine sahiptir. Her bir kazan bağımsız çalıştığından toplam sistem kapasitesi farklı olsa da sistemin minimum kapasitesi tek bir kazanın minimum kapasitesi kadardır. Isıtma ihtiyacının düşük olduğu durumlarda sistem, duvar tipi kaskad sistemlerde ihtiyaç duyulan kadar ısı üretimi gerçekleşeceğinden, yer tipi kazanlara göre, verimin daha yüksek olmasını ve yakıt tüketiminin düşük olmasına olanak sağlar. Kaskad sistemler, 16 kazana kadar yapılabilir. Sistemdeki 16 kazan, ihtiyaç duyulan ısıl kapasitesini sağlayabilmek için sıralı bir biçimde devreye girer.

Kazanların devreye girme süreci şu şekilde gerçekleşir;

  • 1.kazan minimum kapasite (%20) ile devreye girer.
  • Isıl ihtiyaç mevcut ise 1.kazan kapasitesini %100’e kadar artırır.
  • 2.kazan minimum kapasite (%20) ile devreye girer.
  • 1.kazan, 2.kazanın ısıl yüküne kadar kapasitesini kısar.
  • Isıl ihtiyaç mevcut ise 2.kazan kapasitesini %100’e kadar artırır.
  • Diğer kazanlar aynı şekilde devreye girer.

 

Kazanların brülörleri kapalı olduğu durumda yani kazanlarda ısı üretimi olmadığı zamanlarda, kazan içerisinde bulunan su sıcaklığı ile kazan dairesi sıcaklığı arasındaki farktan dolayı durma kayıpları meydana gelmektedir.

Bu kayıplar, kazan gövdesinden kaynaklandığı için hacimleri daha küçük olan duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda durma kayıpları %0,06 seviyesinde iken, yer tipi kazanlarda bu değer %0,20 seviyelerinde olmaktadır.

Ayrıca, duvar tipi kaskad sistemlerde kazanlar sadece ısıtma yaparken eşanjörden su sirküle olacağı için durma kayıpları yer tipi kazanlara kıyasla pratikte çok daha küçük olacaktır.

Duvar tipi kazanlar aynı zamanda yüksek modülasyon aralıkları ile de avantaj sağlamaktadır. Kazanlar üzerinde bulunan kumanda paneli veya kaskad sistemlerdeki merkezi kumanda paneli, ısıtma sistemindeki ihtiyacı tespit eder ve her bir kazana istenen kapasite bilgisini aktarır. Her kazanın gaz armatürü ve fanı, belirlenen ısı ihtiyacına uygun olarak çalışır. Böylece her bir kazan, maksimum ısıl kapasitesinin %20’sine kadar inebilir. Bu sayede, yalnız ihtiyaç duyulan kadar ısı üretilerek fazla yakıt tüketiminin önüne geçilir.

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ile planlanan kaskad sistemlerde, ısıtma sistemindeki yüksek ve düşük sıcaklık zonlarını gruplayarak planlamak, düşük sıcaklıktaki zonların bir arada olduğu sistemlerdeki veriminin yüksek olmasını sağlar. Bu avantaj, yüksek kapasiteli kazanlarda kullanılamamaktadır.

Duvar tipi kaskad sistemler, baca uygulamalarında da çeşitlilik sağlamaktadır. Örneğin; her cihazın bacaları konsantrik ya da tek cidarlı olarak bireysel yapılabileceği gibi, ortak baca uygulamaları da mümkündür.

Kaskad Kazan Dairesi Kurulumu için www.nehirkazan.com adresinden veya 03123543055 numaradan bize olaşabilirsiniz